فراخوان پژوهشی شماره 3 راهنمای نورپردازی بناهای تجاری و اداری شهر تهران


سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد برای اجرای پژوهش با عنوان ذیل، نسبت به شناسایی و انتخاب مجریان واجد شرایط و همچنین دریافت و بررسی پیشنهادهای پژوهشی براساس ضوابط و مقررات این سازمان اقدام نماید.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تهران، از اشخاص واجد شرایط و علاقمند به همکاری در این زمینه دعوت می‌نماید نسبت به ارسال پیشنهادات و مدارک لازم به شرح ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 30/11/97 به نشانی خیابان مفتح جنوبی، نبش خیابان شیرودی، سازمان زیباسازی شهر تهران، اقدام نمایند.

عنوان: راهنمای نورپردازی بناهای تجاری و اداری شهر تهران

مدارک لازم:

1- فرم پژوهشی شماره ۳ (لازم است بر اساس فرم پژوهشی شماره2 تکمیل شود)
2- اساسنامه پیشنهاددهنده حقوقی
3- روزنامه رسمی اعلام عمومی ثبت و حوزه وظایف پیشنهاددهنده حقوقی
4- خلاصه سوابق (CV) پیشنهاددهنده و اعضای گروه پژوهش
5- یک عدد لوح فشرده حاوی نسخه pdf مدارک فوق و فاقد بند 16 فرم پژوهشی شماره 3

نکات لازم در تنظیم و ارسال پیشنهادات:
پیشنهاد دهندگان گرامی می‌بایست در فراخوان‌های پژوهشی سازمان زیباسازی شهر تهران، به نکات زیر پیش از ارسال پیشنهادات توجه فرمایند:
• تنها یک پاکت فنی (شامل مدارک فوق و فاقد بند 16 فرم پژوهشی شماره 3) و یک پاکت مالی (شامل بند 16 فرم پژوهشی شماره 3)، به صورت دربسته و لاک و مهر شده تهیه و به سازمان زیباسازی شهر تهران تحویل گردد.
• لوح فشرده و تمام صفحات پیشنهاد می‌بایست با مهر شرکت یا سازمان و امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا شخص پیشنهاددهنده باشد و در صورتیکه شرکت‌کننده دانشگاه باشد، مهر و امضا معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه شود. لازم به ذکر است در تمامی صفحات، مشخصات امضاکننده اعم از نام و نام خانوادگی، سمت، تلفن و امضا درج گردد.
• نماینده درخواست‌کننده، پاکت فنی را به مدیریت مطالعات و پژوهش سازمان (واقع در طبقه چهارم) و پاکت مالی را به دبیرخانه سازمان (واقع در طبقه اول) تحویل نماید.
بدیهی است پاکت‌هایی که فاقد مشخصات فوق‌الذکر باشند قابل بررسی نخواهند بود.

logo-samandehi