فراخوان اولین جشنواره ملی دانشجویی کاریکلماتور در حوزه کتاب، مطالعه و خواندن

کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه سمنان با همکاری انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی و زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان برگزار می کند.


کاریکلماتور، تلفیقی است از کاریکاتور و کلمات. به عبارت دیگر، کاریکاتوری است که به جای خط با کلمات بیان می شود. برخی از نمونه های کاریکلماتورهای حوزه کتاب و مطالعه و خواندن:

1- برای تغیر جهان نیاز به افتتاح کتابخانه نیست، کافیست کتابی را افتتاح کنید.

2- کتابخانه، فرودگاه پرواز انسانهاست.

3- با کاغذ هم میشود تفنگ ساخت و هم کتاب....

شرایط ارسال اثر به جشنواره:

1- دانشجویان تا پیش از زمان دانش آموختگی می توانند در جشنواره شرکت نمایند (تشخیص اصالت دانشجویی با کارت دانشجویی و مکاتبه با دانشگاه محل تحصیل خواهد بود).
2- هر دانشجو می تواند حداقل سه کاریکلماتور و حداکثر سی کاریکلماتور به دبیرخانه جشنواره (صرفا از طریق آدرس ckalamator.semnan.ac.ir ارسال نماید.
3- کاریکلماتورهای ارسال شده به دبیرخانه نباید در جشنواره دیگری شرکت کرده باشد یا در کتاب، نشریه ای و هر اثر وبی یا غیروبی دیگر انتشار یافته باشد.
4- نگاه طنز، توصیفی، تحلیلی و انتقادی یا پیشنهادی به کتاب، مطالعه و خواندن در فضای دانشگاه در آثار ارسالی مورد توجه نویسندگان محترم قرار گیرد.
5- موجز بودن و پرمحتوا بودن کاریکلماتورها برای نویسندگان آنها امتیازآور خواهد بود.
6- دبیرخانه جشنواره مجاز خواهد بود کاریکلماتورهای داوری شده را در کتاب مجموعه کاریکلماتورهای جشنواره به نام نویسنده منتشر نماید.
7- همراه با ارسال اثر، خلاصه ای کوتاه درباره نویسنده همراه با شماره تلفن و نشانی كامل به دبیرخانه ارسال گردد (حداکثر 300 کلمه).

آخرین مهلت ارسال: 20 مهرماه 1398

زمان برگزاری: دوشنبه 20 آبان 1398


آدرس دبیرخانه:

سمنان، میدان استاندارد، روبروی پارک جنگلی سوکان، دانشگاه سمنان، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد (دبیرخانه اولین جشنوارهم ملی کاریکلماتور کتاب، مطالعه و خواندن)

کدپستی 19111-35131

شماره تماس دبیرخانه 31535134-023

ایمیل جشنواره: lib@semnan.ac.ir

درگاه ارسال آثار به جشنواره

logo-samandehi