فراخوان طراحی سردر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

رئیس دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان گفت: در طراحی سردر این واحد دانشگاهی باید نماد علم، دانشگاه، و نمادهایی از شخصیت شهید سردار سلیمانی متبلور باشد.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد کرمان، کورش افضلی درباره برگزاری مسابقه طراحی سردر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان اظهار کرد: آن چه در این مسابقه اهمیت خاص دارد توجه به‌وضعیت موجود و ساختار ورودی در باز‌طراحی ورودی‌هاست.

وی افزود: هیچ‌گونه تغییری در اسکلت و سازه ورودی‌ها، انجام نمی‌شود و در صورت هر‌گونه تغییری که به روح طرح پیشنهادی کمک کند باید با حداقل ممکن این تغییر انجام شود؛ بنابراین باز طراحی عمدتاً بر سیما و منظر ورودی‌های دانشگاه متمرکز می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان اظهار کرد: نکته دیگری که در این پروژه در سالی که به اسم جهش تولید نامگذاری شده و باید به آن توجه کرد انگیزه‌بخشی و امکان اندیشه‌ورزی و توجه کردن به نهادهای به کار گرفته در این طراحی‌ها خواهد بود.

افضلی افزود: این موضوع هرچند که در شرایط مسابقه به صورت شفاف بیان نشده اما طراحان می‌توانند در ایده‌های خود به‌تحریک اندیشه‌های دانشجویان و افرادی که از مقابل ورودی‌ها گذر می‌کنند به چگونگی پویایی در کسب‌و‌کارها توجه کنند و بپردازند.

وی گفت: موضوع اصلی که در بازطراحی‌ها می‌توان به آن توجه کرد نمادسازی علم و پژوهش در جامعه است؛ زیرا دانشگاه و علم نماد حل مسائل جامعه بوده و این رویکرد در راستای توجه به علم و پژوهش در چارچوب اجرایی کردن بند دوم سند گام دوم انقلاب انجام می‌شود.

به‌گفته این استاد دانشگاه توجه به چگونگی پاسخ‌دهی به‌دغدغه‌های مقام معظم رهبری نیز می‌تواند یکی از مولفه‌های بازطراحی‌ها در این پروژه باشد.

رئیس دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان تاکید کرد که طراحان به محتوای شرایط مسابقه توجه داشته باشند.

logo-samandehi