بررسی جنبه های مهم فرهنگ اسلامی در کتاب "تجلی معنا در هنر اسلامی"

معرفی کتاب


در کتاب "تجلی معنا در هنر اسلامی" تاریخ اسلامی را به سه دوره تقسیم بندی کرده اند؛ دوره اول ریشه های اسلام و ظهور جوامع اسلامی را تا سال 900 میلادی در بر می گیرد. طی این دوره، بیشتر سرزمین های اسلامی تحت فرمانبرداری یک خلافت واحد که در عربستان، سوریه یا عراق حکومت می کردند یک پارچه بودند.

دوره دوم، فروپاشی خلافت در قرن دهم و ظهور قدرت های منطقه ای متعددی را با سنت های هنری مشخصی در برمی گیرد.

در دوره سوم، بیشتر سرزمین های اسلامی تحت فرمان برداری حکومت یکی از ابرقدرت های عظیم امپراتوری قرار داشتند.

این کتاب یک بیان روایی است که به بسیاری از جنبه های مهم فرهنگ اسلامی می پردازد، به ویژه جنبه هایی که به طور بصری در معماری و دیگر هنرها جلوه می کنند. در هر فصل یک چارچوب تاریخی تقریبی را در نظر دارد که نویسنده های متفاوتی آن را اجرا کرده اند.


نویسندگان: جاناتان بلوم، شیلا بلر، کارل جی دوری، ریچارد اتینگهاوسن، آلگ گرابار

ترجمه: اکرم قیطاسی

ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر

logo-samandehi