"به سوی معماری جدید از لوکورزیه"؛ جلسه سوم از خوانش نخست سلسله نشست های پیرنگ خوانی


جلسه سوم از خوانش نخست سلسله نشست های پیرنگ خوانی دوشنبه 15 بهمن ماه در خانه صفوی برگزار می شود.

در دو جلسه پیشین با محوریت ده کتاب از ویتروویوس، علاوه بر خود کتاب به دو مقوله تنانگی و آموزش معماری پرداخته شد؛ که این بررسی تا دوره رنسانس به انجام رسید. در جلسه سوم با محوریت قرار دادن کتاب "بسوی معماری جدید" از لوکوبوزیه سعی بر آن داریم تا تغییر دیدگاه معماران را نسبت به انسان و معماری و نمود آن را در کارهای آنان مورد توجه قرار دهیم. به عبارتی دیگر این سوال مطرح می شود که کدامین عوامل موجب این تغییر شده اند؟ معماران دوره مدرن چه دیدگاهی نسبت به تغییرات تکنولوژی داشته اند؟
برای رزرو رایگان با شماره اعلام شده در پوستر تماس بگیرید.

خوانش اول: تاریخ تئوری معماری
جلسه سوم: کتاب به سوی معماری جدید از لوکوربوزیه

logo-samandehi