جلسه ششم از سلسله نشست های پیرنگ خوانی برگزار می شود


جلسه ششم از خوانش اول سلسله نشست های پیرنگ خوانی با موضوع "حیات در معماری و شهرسازی مسجد جامعه عباسی" دوشنبه 13 اسفندماه برگزار می شود.

برخی از نظریه های معماری بیش از آنکه حاصل فخر آکادمیک و منطق علمی و آزمایشگاهی باشند، منتج از جهان بینی و ژرف نگری نویسنده هستند. به بیانی دیگر نویسنده نه بر معماری و شهرسازی بلکه بر جهان بینی ما و به مراتب بر تلقی ما از زندگی و آنچه پیرامون ماست تاثیر گذار است.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از روابط عمومی زنجیره فرهنگی ایوان، ما در جلسه ششم به صورت میدانی در مسجد جامع عباسی (مسجد امام) به دنبال ساختار های زنده و خصلت های حیات بخش آن هستیم. چه خصلت های کالبدی در معماری مسجد جامع عباسی می توان یافت که در بی زمانی آن دخیل شده اند؟

خوانش اول: تاریخ تئوری معماری
جلسه ششم:حیات در معماری و شهرسازی
مکان:مسجد جامع عباسی (مسجد امام)

گفتنی است، حضور برای عموم با رزرو قبلی آزاد است، برای رزرو اسم و فامیل خود را به شماره ۰۹۱۳۸۰۳۹۲۹۵ ارسال نمایید.


logo-samandehi