بخش پژوهشی نخستین جشنواره ملی نقاشی ارتنگ برگزار می شود

بخش پژوهشی نخستین جشنواره ملی نقاشی ارتنگ دوشنبه 3 تیر 1398 در سالن نشست های فرهنگستان هنر طبقه سوم برگزار خواهد شد.

فریال طاهری دبیر اجرایی جشنواره اعلام کرد بخش پژوهش جشنواره شامل چهار پنل علمی پژوهشی یک ساعته به شرح ذیل برگزار می شود.


◾️مناسبات شهر؛ شهروند و بازنمود آن در آثار نقاشان معاصر ایران

با سخنرانی دکتر جواد علیمحمدی اردکانی و دکتر رضا صمیم

ساعت 14 الی 15


◾️تداوم سنت نگارگری در نقاشی معاصر ایران

با سخنرانی دکتر علی اصغر میرزایی مهر و استاد مسعود ناصری

ساعت 15 الی 16


◾️مفهوم انسان در فلسفه و بازتاب آن در نقاشی معاصر ایران

با سخنرانی دکتر فواد نجم الدین و دکتر مهدی انصاری

ساعت 16:30الی 17:30


◾️جامعه شناسی بدن در نقاشی معاصر ایران

با سخنرانی دکتر سعید اسدی و دکتر آرش حیدری

ساعت 17:30 الی 18:30


و در بخش آزاد درباره مسائل و چالش های نقاشی معاصر ایران با سخنرانی زروان روح بخشان ساعت 18:30 برگزار خواهد شد.

برگزیدگان جشنواره در دو بخش نمایشگاهی و پژوهشی نیز در این پنل پژوهشی اعلام خواهند شد.

logo-samandehi