حراج تهران با 42 میلیارد و چهار میلیون تومان فروش به کار خود پایان داد

گزارش یازدهمین دوره حراج تهران

پرویز تناولی رکورد شکست

چکش یازدهمین دوره «حراج تهران؛ هنر کلاسیک و مدرن ایران» در هتل پارسیان آزادی روز جمعه ۱۴ تیرماه در حالی توسط حسین پاکدل روی میز کوبیده شد که 79 اثر در آن به مزایده گذاشته شد و پرویز تناولی با سه میلیارد و دویست میلیون تومان فروش رکورد شکست و مجموع قیمت فروش 42 میلیارد و چهار میلیون تومان بوده است.

به گزارش گالری آنلاین، در مجموع شش اثر از کیخسرو خوروش، اثر دوم جعفر روحبخش،بهمن نیکو، اثر دوم هوشنگ پزشک نیا، رضا مافی ، اثر دوم محمد احصایی به فروش نرفت. 12 اثر بالای یک میلیارد تومان فروخته شد. بالاترین اثر متعلق به اثر اول پرویز تناولی با سه میلیارد و دویست تومان فروش بود و پس از وی به ترتیب اثر سوم منیر فرمانفرماییان به مبلغ سه میلیارد تومان، اثر اول سهراب سپهری به مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون تومان، اثر دوم منیر فرمانفرماییان به مبلغ دو میلیارد و صد میلیون تومان ، اثر دوم سهراب سپهری و اثر محمود فرشچیان و اثر حسین زنده رودی هر کدام دو میلیارد تومان، اثر دوم پرویز تناولی و اثر آیدین آغداشلو و اثر اول ژازه تباتبایی هرکدام یک میلیارد و ششصد میلیون تومان، اثر بهجت صدر به قیمت یک میلیارد و پانصد میلیون تومان و اثر مسعود عربشاهی به قیمت یک میلیارد تومان به فروش رفت.


اولین اثری که در این رویداد چکش زده شد اثری از جمشید سماواتیان با برآورد قیمت ۴۰۰ - ۳۰۰ میلیون ریال است که با تکنیک ترکیب مواد روی فیبر به قیمت 40 میلیون تومان به فروش رفت.

طبیعت بیجان گارنیک در هاکوپیان دومین اثر این حراج است که با تکینیک رنگ‌روغن و سیمان روی چوب اجرا شده و در ابعاد ۹۱×۱۴۸ سانتیمتر چکش زده شد و به قیمت نهایی 100میلیون تومان به فروش رسید.

پروانه اعتمادی سومین هنرمندی است که اثرش چکش زده شد، لازم بذکر است این اثر با گواهینامه خانم پروانه اعتمادی در این رویداد ارائه شده است. این کار پاستل روی مقوا نیز پس از چند پیشنهاد در نهایت به قیمت 150میلیون تومان به فروش رفت.

اثر چهارلته ای از جعفر روح بخش با امضای Rouhbakhsh که هر لت ۴۰×۴۰ و در مجموع ۸۰×۸۰ سانتیمتر است چکش خورد. این اثر نیز به قیمت 220 میلیون تومان فرخته شد.

اثری از صادق تبریزی با براورد قیمت ۴,۰۰۰ - ۳,۰۰۰ میلیون ریال برای چکش خوردن به روی صحنه می آید و در نهایت به قیمت 440 میلیون تومان به فروش میرود.

" سواران را چه شد؟" عنوان اثر ناصر اویسی است که تکنیک آن رنگ روغن و ورق طلا روی بوم عنوان شده و به قیمت 280 میلیون تومان فرخته شد.

هنرمند معاصر بعدی که اثرش چکش میخورد منوچهر نیازی است، اثری از وی متعلق به سال 1395 ، به قیمت 200 میلیون تومان خریداری شد.

حسین پاکدل هشتمین اثرمنسوب به عبدالرضا دریابیگی را در حالی چکش زد که به نقل از سایت حراج تهران این اثر مرمت شده و اثر حاضر توسط هنرمند به فرامرز پیلارام اهدا و سپس توسط صاحب فعلی آن خریداری شده است. این کار نیز به قیمت 280 میلیون تومان توسط یکی از خریداران حاظر در این حراجی خریداری میشود.


لیلی متین‌دفتری نهمین هنرمندی است که اثرش چکش خورد و به قیمت 550 میلیون تومان فروخته شد.

اثر رکورد دار دوره قبلی حراج تهران، زنده یاد منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان به براورد قیمت ۳,۵۰۰ - ۲,۵۰۰ میلیون ریال با چشمان خیره شده ی بسیاری از ناظران به قیمت نهایی 340 میلیون تومان توسط حسین پاکدل چکش زده شد.


گل‌های کوکبِ هنرمند پیشکسوت محمود جوادی پور یازدهمین اثری است که به روی صحنه آورده شد. اثری که مهر ماه 1367 توسط وی به تصویر درآمده به قیمت 150 میلیون تومان خریداری شد.

ابوالقاسم سعیدی هنرمند بعدی این رویداد است که اثر مرمت شده ای از وی به قیمت نهایی 600 میلیون تومان فروخته شد.

اثر آبرنگ روی مقوای احمد وثوق احمدی به به قیمت 55 میلیون تومان فروش رفت.


در ادامه اثر دولت بانوی هنرمند فریده لاشایی(هر لت ۷۰×۹۰، در مجموع ۱۴۰×۹۰ سانتیمتر) چکش خورد و به قیمت 550 میلیون تومان خریداری شد.


پانزدهمین هنرمند این دوره از حراج تهران سیراک ملکونیان است که اثرش برآورد قیمت ۴,۰۰۰ - ۳,۰۰۰ میلیون ریال به قیمت میلیون تومان چکش خورد.


مسعود عربشاهی هنرمند معاصری بعدی است که اثرش برای چکش خوردن به روی صحنه آمد و به قیمت یک میلیارد تومان فروخته شد.

اثر رنگ روغن ابراهیم فرجی نیز پس از چندین پیشنهاد از طرف خریداران حاظر در این رویداد به قیمت 160 میلیون تومان خریداری شد.


مجسمه آهنین ژازه تباتبایی با ابعاد ۴۰×۶۰×۱۸۰ سانتیمتر به چکش حسین پاکدل سپرده شد و در نهایت به قیمت یک میلیارد و ششصد میلیون تومان به دست یکی از خریداران حراج تهران رسید.


هوشنگ پزشک‌نیا هنرمند بعدی این رویداد است که اثری از وی که حاصل جوش و خروش دورنی هنرمند با جوهر و آبرنگ بر روی مقوا است به قیمت 150 میلیون تومان فروخته شد و در دستان خریدارش قرار گرفت.


خانواده از مجموعه گروگان‌ها، عنوان مجسمه ای از بهمن دادخواه است که پنجمین شماهر از تعداد ۸ نسخه این اثر محسوب میشود. اثر وی نیز به قیمت 700 میلیون تومان به فروش رفت.


کودکان و اسب های سفالی، عنوان اثر جواد حمیدی است که به قیمت 120 میلیون تومان خریداری شد.


حسین کاظمی، بیست و دومین هنرمندی است که اثرش توسط پاکدل چکش خورد و به قیمت 160 میلیون تومان خریداری شد.

پس از وی اثر محمود زنگنه در ابعاد ۱۱۶×۹۲ سانتیمتر به قیمت 65 میلیون تومان به فروش رفت.

و اثر بعدی این رویداد متعلق به تصویرگر روزهای کودکیمان، پرویز کلانتری به روی صحنه آمد. این اثر نیز پس از چندین پیشنهاد خرید در نهایت به قیمت 460 میلیون تومان توسط حسین پاکدل به فروش رفت.

عبدالحسین (رها) محسنی کرمانشاهی با اثری تحت عنوان تنگه ماراو در این رویداد حضور دارد که اثر به قیمت 60 میلیون تومان به فروش رفت.

بهار در کوهین؛ عنوان اثر آبیِ آرام هنرمند معاصر حسین محجوبی است که چکش خورد و به قیمت 220 میلیون تومان در دستان خریدار اثر قرار گرفت.

غروبِ ناصر عصار نیز که در نوامبر ۲۰۱۷ در حراج بونامز لندن ارایه شده بوده به قیمت 500 میلیون تومان فروخته شد.

بیست و هشتمین اثر به سردمدار حراج تهران تعلق دارد. اثری از سهراب سپهری با رنگ ها و ترکیب بندی ای متفاوت از آثار قبلی این هنرمند در حراج تهران. این اثر نیز با چکش حسین پاکدل به قیمت 2 میلیارد و دویست میلیون تومان فروخته شد.

بهمن محصص هنرمند بعدی این رویداد است که اثرش پس از چندین پیشنهاد در نهایت به قیمت550 میلیون تومان به فروش رفت.

اثر دیگری از ابوالقاسم سعیدی به حراج گذاشته شد و به قیمت 170 میلیون تومان به فروش رفت.

سر شاعر، عنوان اثری از پرویز تناولی، یکی از پنج هنرمندی است که در این دوره از حراج گرانترین آثار را ارائه میدهند. اثر برنز وی در ابعاد ۳۰×۴۷×۱۰۰ سانتیمتر با چکش حسین پاکدل به قیمت 3 میلیارد و دویست میلیون تومان فروخته شد.

اثر دیگری از مسعود عربشاهی با برآورد قیمت : ۸,۰۰۰ - ۶,۰۰۰ میلیون ریال ارائه شد که به قیمت 600 میلیون تومان به فروش رفت.

صداقت جباری با اثری تحت عنوان ستایش کن خداوندی که او بالاترین است، در این رویداد حضور یافت و اثرش به قیمت 500 میلیون تومان به فروش رفت.

اثر رضا مافی، متعلق به مجموعه خصوصی محمد صالح علا با تکنیک رنگ‌روغن و یونولیت روی فیبر به روی صحنه آمد و به قیمت 500 میلیون تومان فروخته شد.

محمد احصایی هنرمند دیگر این رویداد است که اثرش به قیمت 850 میلیون تومان چکش خورد.

اثر ۲۰۰×۲۰۰ سانتیمتری نصرالله افجه ای به قیمت 500 میلیون تومان فروخته شد.

اثر میزِ کوروش شیشه‌گران در ابعاد ۱۶۵×۲۲۰ سانتیمتر به قیمت 750 به فروش رفت.

اثر دوم صادق تبریزی با تکنیک ترکیب مواد روی کاغذ چسبانده شده روی بوم و امضای «S.Tabrizi۹۱» به قیمت 220 میلیون تومان چکش خورد.

اثر حسن زرین‌قلم متعلق به (سده ۱۴ ه.ق) با برآورد قیمت ۲,۰۰۰ - ۱,۵۰۰ میلیون ریال به قیمت 360 میلیون تومان فروخته شد.

اثر میدان نقش جهان اصفهان منسوب به محمد حسین مصورالملکی با تکنیک گواش روی فیبر متعلق به سال ۱۳۳۸ و ابعاد ۷۶×۵۰ سانتیمتر به قیمت 220 میلیون تومان چکش خورد.

پس از چکش خوردن نیمی از آثار یازدهمین دوره حراج تهران توسط حسین پاکدل نیمه دیگری از آثار برای سپرده شدن به دست خواستارانشان چکش میخورند و یکی پس از دیگری برای رکورد زنی این دوره رقابت میکنند.

تک چهره میرزا عبدالوهاب خواجه نوری (نظام‌الملک) چهل و یکمین اثری است که به حراج گذاشته شد. این اثر منسوب به علی‌اکبر مزین‌الدوله و سال ۱۳۱۱ه.ق است. این اثر سیاه‌قلم و پرداز روی کاغذ به قیمت 160 میلیون تومان چکش خورد.

تکچهره حسین بهزاد متعلق به عباس کاتوزیان با تکنیک رنگ‌روغن روی گونی به قیمت 150 میلیون تومان فروخته شد.

پیکنیک، عنوان اثر هنرمند پیشکسوت علی اصغر پتگر با تکنیک رنگ‌روغن روی فیبر است که در کتاب «خواب و خیال» (ص ۹۷) ، انتشارات پردیس دانش و موسسه هوم (۱۳۹۷) به چاپ رسیده است. این اثر متعلق به سال ۱۳۴۱ به قیمت 170 میلیون تومان فروخته شد.

اثر آبرنگ روی مقوا عباس رسام ارژنگی به ابعاد ۴۰×۳۳ سانتیمتر به قیمت 80 میلیون تومان فروخته شد.

محمد حبیب محمدی با اثر رنگ‌روغن روی بوم به ابعاد ۸۰×۶۰سانتیمتر در این رویداد حضور یافت و اثرش به قیمت 60 میلیون تومان فروخته شد.

بازار پارچه فروشان یرواند نهاپتیان با تکینیک آبرنگ و ابعاد ۷۳×۵۵ سانتیمتر به قیمت 95 میلیون تومان به فروش رفت.

اثر سمبات در کیورقیان با تکینیک آبرنگ و ابعاد ۷۵×۵۵ سانتیمتر به قیمت 85 میلیون تومان به فروش رفت.

نقاشی امامزاده جعفر، ورامین متعلق به میشا شهبازیان و خلق شده در سال ۱۳۱۴ با تکینیک آبرنگ و ابعاد ۴۵×۳۳ سانتیمتر به قیمت 44 میلیون تومان به فروش رفت.

چشم انداز شمال ایران، منسوب به محسن سهیلی با تکینیک رنگ‌روغن روی بوم و ابعاد ۸۶×۵۸ سانتیمتر به قیمت 55 میلیون تومان به فروش رفت.

اثر رنگ‌روغن کیخسرو خروش با امضای «خروش ۱۳۹۳» و ابعاد ۱۵۰×۱۱۰ سانتی‌متر فروش نرفت.

اثر رنگ‌روغن عیسی بهادری با امضای «عیسی بهادری ۱۳۲۴» و تکنیک رنگ‌روغن روی بوم به قیمت 130 میلیون تومان به فروش رفت.

مسجد امام اصفهان منسوب به حسنعلی وزیری با امضاء: «HASSANح» مربوط به سال ۱۳۰۰ و با برآورد قیمت : ۷۰۰ - ۵۰۰ میلیون ریال به قیمت 100 میلیون تومان در دستان حسین پاکدل چکش خورد.

پنجاه و سومین اثر متعلق به محمود فرشچیان دیگر هنرمندی است که اثرش جزو 5 اثر گران یاردهمین دوره از حراج تهران برشمرده شده است. اثر وی با تکینیک گواش و آبرنگ روی مقوا و ابعاد ۵۴×۸۰ سانتیمتر به قیمت دو میلیارد تومان به فروش رفت.

پرسپولیس، اثری از احمد اسفندیاری متعلق به سال ۱۳۴۴ با تکنیک رنگ‌روغن روی بوم است که به قیمت 110 میلیون تومان به فروش رفت.

اثر دوم ژازه تباتبایی نقاشی رنگ‌روغن روی بوم به ابعاد ۱۷۰×۷۱ سانتیمتر که به قیمت 400 میلیون تومان به فروش رفت.

آسمان آبی، اثر دیگر بانوی حراج منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان است که با تکنیک آیینه‌کاری، نقاشی پشت شیشه و گچ روی چوب و ابعاد ۹۸×۹۸ سانتیمتر در سال ۱۳۸۴ خلق شده و در سال ۱۳۹۶ نیز در هفتمین حراج تهران ارایه شده است. این اثر نیز پس از چندین پیشنهاد از خریداران حاظر در یازدهمین حراج تهران به قیمت 2 میلیارد و صد توسط حسین پاکدل چکش خورد و در دستان خریدارش قرار گرفت.

بانوی هنرمند دیگر این دوره از حراج تهران منصوره حسینی است. اثر وی در سال ۱۳۹۷ از گالری ماه در تهران خریداری، سپس توسط گالری آرت سنتر در تهران به صاحب فعلی فروخته شده است. این کار با تکینیک رنگ‌روغن روی بوم و ابعاد ۱۳۰×۸۰ سانتیمتر به قیمت 200 میلیون تومان به فروش رفت.

اثر رنگ روغن و جسو روی بوم متعلق به حسین کاظمی در ابعاد ۹۶×۱۳۰ سانتیمتر به قیمت 800 میلیون تومان به فروش رفت.

شصتمین اثر متعلق به بهجت صدر با امضاء «Sadr» و با تکنیک رنگ‌روغن روی آلومینیوم کشیده‌شده روی فیبر به ابعاد ۱۲۰×۸۵ سانتی‌متر به قیمت 1میلیارد و 500 میلیون تومان به فروش رفت.

اثر سیراک ملکونیان با امضا «S.Melkonian ۱۹۷۳» و تکنیک رنگ روغن روی بوم به قیمت 400 میلیون تومان به فروش رفت.

اثر بعدی دومین اثر از سهراب سپهری است که بار دیگر توسط پاکدل چکش زده میشود،تاریخ اثر حدود دهه ۱۳۴۰ است. این اثر متعلق به مجموعه خصوصی دکتر محمد‌علی موحد است و در سپتامبر ۱۹۶۳ در هفتمین بینال سائوپائولو برزیل ارائه شده است.

در آمد حاصل از فروش این اثر به موسسه فرهنگی - هنری صفای امید (ساخت مدرسه وكتابخانه عمومی و اهدای بورس تحصیلی به شاگردان ممتاز) واقع در تبریز، تعلق می گیرد. این اثر با تکنیک رنگ‌روغن روی بوم در ابعاد ۱۰۰×۷۰ سانتیمتر به قیمت دو میلیارد تومان در یازدهمین حراج تهران چکش خورد.

شصت و سومین اثر این دوره متعلق به دیگر هنرمند معاصر کشورمان آیدین آغداشلو است که ۲۰,۰۰۰ - ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال براورد شده است. این اثر سه‌لته‌ای، در مجموع ۳۵۰×۲۰۰ سانتیمتر است و با تکنیک رنگ روغن روی بوم در تاریخ ۱۳۸۸ اجرا شده است. این اثر در کتاب «برگزیده آثار آیدین آغداشلو» (ص ۷۰) ، انتشارات نگار (۱۳۹۱) به چاپ رسیده است. اثر " انهدام کیهانی" آغداشلو توسط پاکدل به قیمت 1 میلیارد و ششصد تومان چکش خورد.

مجسمه آهنین دیگری از ژازه تباتبایی در ابعاد ۲۷×۲۰×۸۰ سانتیمتر به قیمت 380 میلیون تومان به فروش رفت.

اثر علیرضا اسپهبد با تکینیک ترکیب مواد روی بوم و ابعاد ۱۴۷×۱۴۸ سانتیمتر به قیمت 460 میلیون تومان به فروش رفت.

اثر مهدی ویشکایی با تکینیک رنگ‌روغن روی بوم و ابعاد ۸۵×۱۰۳ سانتیمتر متعلق به سال ۱۳۴۵ به قیمت 320 میلیون تومان به فروش رفت.

اثر دیگر بانو هنرمند فریده لاشایی با امضا «فریده لاشایی ۸۶» با تکینیک رنگ‌روغن روی بوم و ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ سانتیمتر به قیمت 400 میلیون تومان به فروش رفت.

آرامش در کویر اثر دیگر عبدالرضا دریابیگی در یازدهمین دوره حراج تهران با تکینیک اکریلیک روی بوم و ابعاد ۹۱×۶۰ سانتیمتر به قیمت 200 میلیون تومان به فروش رفت.

اثر دوم پروانه اعتمادی با تکینیک رنگ روغن و سیمان روی تخته و ابعاد ۶۰×۸۰ سانتیمتر متعلق به سال ۱۳۵۶به قیمت 300 میلیون تومان به فروش رفت.

سومین اثر زنده یاد منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان باتکنیک آیینه‌کاری، نقاشی پشت پلکسی گلاس و گچ روی چوب در ابعاد ۱۰×۷۰×۹۷ سانتیمتر در سال ۱۳۹۶ خلق شده است. این اثر متعلق به مجموعه خصوصی خانواده هنرمند است و پس از مکث طولانی خریداران در نهایت 3 میلیارد تومان به صورت تلفنی به فروش رفت. قابل ذکر است که فروش این اثر بین 3 تا 4 میلیارد تومان براورد شده بود.

اثر دیگر جعفر روح بخش نیز با تکینیک ترکیب مواد روی بوم و ابعاد ۶۰×۸۰ سانتیمتر به فروش نرفت.


اثر دیگری از احمد اسفندیاری نیز با تکینیک رنگ‌روغن روی بوم و ابعاد ۵۰×۷۰ سانتیمتر به قیمت به فروش رفت.

اثر بهمن نیکو ، دولته‌ای، هر لت ۷۵×۱۰۳، در مجموع ۱۵۰×۱۰۳ سانتیمتر و با تکنیک آبرنگ روی مقوا به فروش نرفت.

اثر دیگر هوشنگ پزشک نیا با تکینیک پاستل روی کاغذ و ابعاد ۸۸×۵۶ سانتیمتر ، متعلق به سال ۱۳۴۹به فروش نرفت.

اثر دیگر رضا مافی نیز با تکینیک رنگ‌روغن روی بوم و ابعاد ۱۵۰×۱۰۰ سانتیمتر، متعلق به سال ۱۳۴۹به فروش نرفت.

و اثر بعدی، بار دیگر متعلق به محمد احصایی تحت عنوان " در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد" است. این اثر با تکینیک رنگروغن و ورق طلا روی بوم و ابعاد ۱۵۰×۲۲۰ سانتیمتر به فروش نرفت.

اثر بعدی متعلق به منصور قندریز، دولته‌ای، هر لت ۳۶×۵۳ ، در مجموع ۷۲×۵۳ سانتیمتر است، مربوط به سال ۱۳۴۲ که با تکنیک راست: اصل کلیشه لینولئوم ، چپ: چاپ لینولئوم روی کاغذ اجرا شده و در نهایت به قیمت 300 میلیون تومان به فروش رفت.

هیچ، اثر دیگر پرویز تناولی، مجسمه ای برنزی در ابعاد ۳۰×۴۷×۱۰۶سانتیمتر که در سال 1384 خلق شده و دومین شماره از تعداد 6 نسخه است. این اثر نیز با برآورد قیمت : ۲۰,۰۰۰ - ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال، در نهایت به قیمت یک میلیارد و ششصد میلیون تومان به فروش رفت.

اثر رنگ روغن و شن روی بوم؛ محسن وزیر مقدم در ابعاد ۱۲۰×۱۰۰ سانتیمتر متعلق به سال ۱۳۴۲ که در اکتبر ۲۰۱۴ در حراج بونامز لندن ارایه شده است، اثر بعدی بود که برای پکش خوردن توسط حسین پاکدل به روی صحنه آمد و با براورد قیمت ۷,۰۰۰ - ۵,۰۰۰ میلیون ریال، در نهایت به قیمت 580 میلیون تومان فروخته شد و به دستان خریدارش رسید.

آخرین اثری که در یازدهمین دوره حراج تهران چکش خورد متعلق به حسین زنده رودی است. دیگر هنرمندی است که اثرش به عنوان گرانترین آثار این دوره برشمرده شده است. اثر این هنرمند با تکنیک رنگ روغن روی بوم و ابعاد ۹۰×۱۳۰ سانتیمتر ؛ خلق شده در سال ۱۳۴۹ در این رویداد حضور دارد و متعلق به مجموعه خصوصی خانم و آقا سیف ناصری است. این کار نیز در نهایت به قیمت 2 میلیارد تومان در دستان خریدار خود قرار گرفت.

یازدهمین دوره از حراج تهران نیز با رکورد شکنی پرویز تناولی با سه میلیارد و دویست تومان فروش و مجموع قیمت فروش 42 میلیارد و چهار میلیون تومان به کار خود پایان داد.

در طول حراج اعلام شد اثر شماره 56 کاتالوگ مربوط به حسین زنده رودی از دور حراج حدف شده است.

گزارش تصویری این رویداد و تحلیل کارشناسان از یازدهمین دوره حراج تهران در مطالب بعدی منتشر خواهد شد.

تهیه و تنظیم: تیم خبرنگاران گالری آنلاین

پایان گزارش

logo-samandehi