بازگشایی پارک مجسمه نیویورک


فضای باز برای بازدید آثار هنری در دوران شیوع کرونا هوشمندانه ترین اقدام برای فاصله نگرفتن از نمایشگاه ها است.


به گزارش گالری آنلاین، پارک روستایی مجسمه ها واقع در Hudson Valley نیویورک با آثار جدیدی از Mark di Suvero ، Kiki Smith و Martha Tuttle و اتخاذ اقدامات احتیاطی جدید دروازه های خود را می گشاید.

این هفته دولت Andrew Cuomo اعلام کرد که کلیه مناطق ایالت نیویورک به استثناء شهر نیویورک وارد چهارمین و آخرین مرحله از بازگشایی اماکن عمومی شده اند که در پی آن موزه ها ، اماکن تاریخی و سایر موسسات فرهنگی می توانند بار دیگر از بازدیدکنندگان استقبال نمایند.

از Albany گرفته تا شهر Suffolk ، تقریباً تمامی موزه های منطقه ای ایالت از گشایش سریع موزه ها خودداری کرده و از هفته های پیش رو استفاده خواهند کرد تا تحت شرایط جدید بهداشتی و محدودیت های مالی جدید ناشی از آن ها خود را برای برگزاری نمایشگاه هنری آماده کنند.

تابستان امسال به خاطر محدودیت های مربوط به کرونا به کجا باید رفت؟ در حال حاضر حضور در یک باغ مجسمه در فضای آزاد هوشمندانه ترین اقدام برای همراه بودن با آثار هنری خواهد بود.
logo-samandehi