نگاهی به طرح های منتخب مسابقه پل بروکلین

شیوع کوید 19 فرصت بازنگری در زیرساخت های شهر شلوغ نیویورک را ایجاد کرد و یکی از بناهای نمادین این شهر که با کاربری های جدید بازسازی خواهد شد پل بروکلین است.

به گزارش گالری آنلاین، ون آلن و شورای شهر نیویورک از شش نامزد نهایی مسابقه بین المللی "Reimagining Bridge Brooklyn" در هر دو گروه حرفه ای و بزرگسالان خبر دادند.

پل بروکلین نمادی برای شهر نیویورک محسوب میشود و همراه مملو از جمعیت است . پس از همه گیری COVID-19 فرصتی برای خلوت شدن این محل و امکان بازنگری در آن ایجاد شد. هدف این رویداد ایجاد مباحث عمومی جدید در مورد زیرساخت های شهر نیویورک است.

رقابت Reimagining Bridge بروکلین در درجه اول نیازهای جامعه را برطرف می کند. در واقع ، پل بروکلین ، یکی از دیدنی ترین و عکس های دیدنی نیویورک ، این پتانسیل را دارد که به عنوان زمینه آزمایش برای گزینه های حمل و نقل عادلانه ، در دسترس و پایدار استفاده کند. این مسابقه همچنین ضمن ایجاد فرصت هایی برای مشاغل کوچک ، ایجاد یک محیط سالم و ایمن را تشویق می کند.

هیئت داوران عوامل زیر را در نظر گرفت: ترکیب تیم؛ دسترسی و ایمنی؛ منافع و امنیت محیطی؛ احترام به وضعیت علامت گذاری پل؛ امکان پذیریlogo-samandehi