اطلس، طرح منتخب رقابت طراحی موزه فنلاند شد

باز طراحی موزه با ایجاد فضای نمایشگاهی جدید بخشی از سرمایه گذاری در حال انجام فنلاند در حوزه هنر و فرهنگ است.


به گزارش گالری آنلاین، معماران JKMM ، برندگان مسابقه طراحی دو مرحله ای برای گسترش موزه ملی فنلاند، پیشنهادی با عنوان "اطلس" را برای مجوز برنامه ریزی ارائه داده اند. برنامه ای که باید در سال 2025 تکمیل شود و برای عموم مردم باز شود ، بخشی از سرمایه گذاری در حال انجام فنلاند در فرهنگ است.


مرحله اول تحقق بخشیدن به هویت موزه با ارائه برنامه های اطلس آغاز شده است. این پروژه با 6300 متر مربع علاوه بر موزه ، یک ورودی جدید ، فضاهای نمایشگاهی و یک باغ رستوران ایجاد می کند.

موزه موجود در هلسینکی واقع شده است و بنای ذکر شده در اوایل قرن نوزدهم توسط گزلیوس، لیندگرن و سارینن ساخته ده است. این ساختمان که در مرکز شهر واقع شده است، یکی از مهمترین نقاط دیدنی معماری فنلاند محسوب می شود. در طرح جدید یک نمایشگاه مستقل جدید را به خود اختصاص می دهد و فضای نمایشگاه های اضافی ایجاد می کند. کارگاههای آموزشی یک رستوران جدید در باغ و دسترسی بهتر از جمله ورودی جدیدی برای موزه ایجاد میشود.

logo-samandehi