هفدهمین رییس موزه ملی ایران در گذشت

احمد تهرانی ‌مقدم در روز پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت در سکوت خبری درگذشت.

تهرانی مقدم دانش‌آموخته رشته باستان‌شناسی از دانشگاه تهران بود و کاوش در محوطه عصر آهن پیشوای ورامین یکی از فعالیت‌های شاخص میدانیش بود.

وی در فاصله سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۵ مدیریت موزه ملی ایران را به عهده داشت و راه‌اندازی و گشایش موزه دوران اسلامی و نیز برگزاری جشن پنجاه سالگی موزه ایران باستان از فعالیت‌های چشمگیر ایشان در دوران مدیریت‌ خود بود.

logo-samandehi