فضای تضمین شده

نگاهی بر معماری دونالد جاد


نمایشگاهی با تمرکز بر پروژه های معماری ساخته شده و همچنین پروژه های غیر واقعی جاد که یکی از مشهورترین هنرمندان قرن بیستم است در سال گذشته برگزار شد.
به گزارش گالری آنلاین، این نمایشگاه نشان می‌داد که چگونه فرهنگ، طراحی و ساخت‌وساز بر هنر او تاثیر گذاشته‌است و چگونه کار او بر معماری معاصر تاثیر گذاشته‌ است.
این نمایشگاه شامل نمایش های جدیدی از پروژه ها از طریق طراحی و مدل ها و همچنین عکس هایی از مواد آرشیوی، از جمله طراحی ها و مدل هایی بود که در ابتدا توسط دستیاران جاد، کلود آرمسترانگ و دانا کوهن ساخته شده بود.


logo-samandehi