نگاهی بر تصویرسازی های Cécile Metzger

هنرمند خودآموخته فرانسوی Cécile Metzger پس از اتمام تحصیلاتش در رشته ادبیات فرانسه به تصویرسازی کتاب های دانستانی پرداخته است.

به گزارش گالری آنلاین، Metzger پس از دوسال زندگی در انگلستان به زادگاهش در شرق فرانسه بازگشته و آثار تصویرسازی خود را با آبرنگ، مداد رنگی و زغال خلق میکند.
او در آثار خود عناصر کوچک زندگی روزمره را مورد توجه قرار میدهد.

Cécile Metzger

Cécile Metzger

Cécile Metzger

Cécile Metzger

Cécile Metzger

Cécile Metzger


logo-samandehi