سکوت زندگی در تصویرسازی های رنگارنگ Clover Robin

هنرمند تصویر گر Clover Robin از کولاژ کاغذ برش به عنوان راهی برای ساخت تصاویر خود استفاده می کند.

به گزارش گالری آنلاین، کاغذهای ورقه ای با رنگ های مختلف و بافت های رنگی که به آسانی ترکیبات مختلف کاغذ را به یک تصویر منسجم بدل میکند شیوه کار هنرمند تصویرگری است که به دنبال نمایش زیبایی ها، آرامش و سکوت زندگی‌ست.

Cut paper collage by Clover Robin

Cut paper collage by Clover Robin

Cut paper collage by Clover Robin

Cut paper collage by Clover Robin

Cut paper collage by Clover Robin

Cut paper collage by Clover Robin

Cut paper collage by Clover Robin

Cut paper collage by Clover Robin

Cut paper collage by Clover Robin

Cut paper collage by Clover Robin

Cut paper collage by Clover Robin

Cut paper collage by Clover Robin

Cut paper collage by Clover Robin


logo-samandehi