در دوسالانه هنر ونیز 2019 چه می گذرد

هشدار برای گرمایش و آلودگی محیط زیست

ابر های سیاه معلق در فضای ونیز دستمایه tomás saraceno برای ایجاد حساسیت و تلنگر به مخاطب در مورد آلودگی ها جوی شد.


به گزارش گالری آنلاین، هنرمندی به نام tomás saraceno با اثر چیدمانی در رویداد بین المللی دوسالانه هنر ونیز شرکت کرده است. پروژه او یک کار بین رشته ای است که به دنبال ایجاد تجربه های جدیدی از ایجاد حساسیت در مخاطب است. او با فکری آزاد از مرزها به دنبال فعال کردن رویا و خیالی مشترک میان انسان ها می گذرد.

ابری که هنرمند برافراشته است از سازه های خوشه ای کربنی با الهام از هندسه waire-phhelan ساخته شده است. این احجام در تمام طول روز در ریتم جزر و مد دریایی حرکت می کنند، انجام یک رقص الهی، جایی که ابرهای کربن قابل دیدن است و گرم شدن کره زمین قابل شنیدن میشود.

آب و هوا، سیاره ها و ستارگان، توسط چرخه های تحول گره خورده اند. هر تغییری در این تنش شکننده فرو ریخته می شود، و هنرمند خواستار روش های جدید تفکر، احساس و دانستن در مورد آلودگی ها و گرمایش جو است.


logo-samandehi