پنجاه هنرمند، پنجاه طرح

نگاهی به نمایشگاه مبلمان آینده

نمایشگاه مبلمان نیویورک که پیش از این فراخوان خود را با موضوع صندلی اعلام کرده بود، میزبان آثار طراحان در مورد مبلمان آینده شده است.

به گزارش گالری آنلاین، این نمایشگاه در یک گالری طراحی معاصر برجسته در نیویورک برگزار شده است.

بنیانگذار این رویداد david alhadeff توضح میدهد: سادگیِ عنصری صندلی باعث می شود که برای طراحان و هنرمندان مناسب باشد؛ این یک مؤلفه است که پتانسیل بی حد و مرزی برای آزمایش ها را ارائه می دهد، از معنویت به مادیات و ... "

در طول تاریخ طرح صندلی به عنوان عنصری نمادین از یک دوره ی زمانی در زندگی تمام افزاد حضور داشته است. برخی طرح ها همچون صندلی لهستانی نام خود را برای یک دوره و محل به خصوص ثبت کرده اند و موارد مشابه دیگر که با دیدن آنها زمانه ای خاص برایمان یادآور میشود. طراحی این عنصر همواره ترکیبی از هنر و صنعت بوده و در نهایت در برخی موارد به امضای شخصی رسیده است.

logo-samandehi