سبک pagoda سنتی از نگاه مدرنیستی بازطراحی میشود

معمار شانگهایی با تفسیر مدرن ویژگی های ساختاری معابد سنتی شرق آسیا مفهوم جدیدی از تلفیق سنت و مدرنیته ارائه کرده است.

به گزارش گالری آنلاین، معابد شرق و جنوب شرقی آسیا به نام pagoda، نوعی از سبک معماری باستانی است که همراه با جنبش های در حال توسعه در طول زمان باقی مانده است. معمار اهل شانگهای kandalgaonkar پس از سفر خود به چین، تفسیر جدیدی از این نوع معماری سنتی را ارائه کرد. به اعتقاد وی در حالی که تمام جهان توسط جنبش مدرنیستی پوشیده شده بود، چین تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده بود.

بنابراین زمانی که من از بناهای مختلف چین باستان بازدید کردم، متعجب شدم که چگونه مدرنیست در ذهن معمار سنتی چینی تفسیر شده است. kandalgaonkar در حالیکه روح و تصویر سبک سنتی را تکامل می دهد، منطق ساختاری باستانی pagoda را با نقاط مدرنیستی تغییر می دهد.

دیوارهای pagoda که معمولا از سنگ، آجر یا چوب ساخته شده است با یک شبکه از pilotis، یا ستون بتن ساختاری جایگزین شده است.

سقف قابل توجه برجسته حذف شده و به شکل یک تخت صاف، بتنی تغییر یافته، وی آویزهای دکوراسیون پیچیده و تزئینی را بر روی چوب مدرن قرار می دهد تا بر منطق ساختار بتنی تأکید کند.

logo-samandehi