مشارکت عمومی برای یک نقاشی دیواری بر دیوار مرز مکزیک و امریکا

هنری انریکه چیو با کمک نزدیک به چهار هزار داوطلب، یک نقاشی در مقیاس بزرگ را در سمت مکزیک مرز با امریکا ایجاد کرد.

به گزارش گالری آنلاین، هنری انریکه پروژه خود را در روز انتخاب دونالد ترامپ آغاز کرد و مردم را دعوت به تزئین این دیوار با پیام های پرطرفدار که باعث ترویج صلح و همبستگی می شود نمود. این حرکت، به عنوان یک چالش به نام "دیوار بزرگ و زیبا" مطرح شد.
این اثر یک مایل از مرز مکزیکو در تیجوانا را در بر می گیرد و بخش های کوتاهتر نیز در دیگر مناطق ایجاد خواهند شد تا پروژه را به لبه جنوبی مرز وصل کنند.
چیو در مصاحبه ای با Hyperallergic گفت: "نقاشی های دیواری، پیام هایی از صلح را برای افرادی که از طریق مرز عبور می کنند و یا در این راه پیاده روی می کنند، منتشر می کنند."


logo-samandehi