نوار سبز زندگی در کانبرا

پل عابر cx برای رقابت "پیوندهای از دست رفته" در استرالیا شامل نوار های سبز است که یک پل را در کانبرا ، استرالیا احیا می کند.

به گزارش گالری آنلاین، این طرح یک محور سبز قابل سکونت در امتداد پل ایجاد میکند، در طول دریاچه زیر پل برخی از اماکن فرهنگی بومی و فروشگاه های لوازم هنری وجود دارد.

با طرح "نوارهای زندگی" ، طراحان سعی می کنند نشاط طبیعی را به جاده برگردانند ، زندگی حیوانات وحشی و تعامل انسان و طبیعت را به هم متصل کنند ، همه اینها در حالی است که برخی از هنرهای بومی گمشده را نیز زنده می کنند. این پروژه یک پوسته جنگلی را بر روی پل جاده موجود بین خانه پارلمان و سی بی دی معرفی می کند. جنگل با تقلید از یک قطعه نمونه از طبیعت اطراف ، سازه بتونی را به صورت ارگانیک پوشش می دهد و از معماری سبز خانه پارلمان آغاز می شود.
کارهای هنری در قسمت زیرین ساختار پیش بینی می شود تا میراث فرهنگی گمشده را برگرداند و هنگام گذر از زیر آن منظره های زیبایی بسازد.


logo-samandehi