نگاهی بر تصاویر پرتره اشباع شده با رنگ

هنرمند ژاپنی shintaku kanako رنگ را بر روی بدن برهنه خود می ریزد تا از خودش دور شود و اتحاد با جهان را تجربه کند.


به گزارشگالری آنلاین، این هنرمند با خلق هر عکس در اجراهایی که چند ساعت طول می کشد ، خودش را با رنگ می پوشاند و منتظر می ماند که هر لایه قبل از استفاده از لایه دیگر خشک شود.

وی در مورد آثار خود توضیح میدهد: "هنگامی که من خودم را با رنگ می پوشانم ، تجربه ذهنی را که تقریباً شبیه به تناسخ است ، تجربه می کنم. این امر باعث می شود كه من كسی را كه هستم فراموش كنم و به این توجه کنم که یك بدن انسان هستم. تجربه فریب ذهن به من کمک می کند تا ترسی را که همیشه در ذهنم هست از بین ببرم، من دائماً با ترس از محو احساس روزانه وجودم روبرو می شوم."

او برای رسیدن به ویسکوزیته ای که در تصاویرش دیده می شود ، نشاسته را با رنگهای خود مخلوط می کند.

این هنرمند ژاپنی می افزاید: "از طریق این کار ، می خواهم بدن و حواس خود را گسترش دهم ، سعی کنم از خود دور شوم و آزادی از دست دادن شخصیت خود را منتقل کنم. اتحاد با جهان را تجربه کنم."logo-samandehi