شنا در میان زباله

اثری دیگر با بیان دغدغه های زیست محیلی

در تلاش برای افزایش آگاهی از آلودگی های پلاستیکی در اقیانوس ها چند شناگر اقدام به شنا در میان زباله ها کردند.

به گزارش گالری آنلاین، بطری و کیسه های آب در میان دست و پای شناگران، گرفتاری های موجودات دریایی را نشان میدهد که مصرف گرایی انسانها موجب آن شده است.
آلودگی پلاستیک به یکی از مهمترین مباحث زیست محیطی در دوران اخیر تبدیل شده است. با توجه به 8 میلیون مورد پلاستیکی که هر روز در اقیانوسهای ما راه می یابند ، صدمات جبران ناپذیری را برای حیوانات دریایی و زندگی گیاهان ایجاد می کنند.
این پروژه همچنین شامل کلیپ های مصاحبه کوتاه با دانش آموزان دبیرستانی است ، که به عنوان صدای نسل جوان ، نگرانی های خود را درباره آینده محیط طبیعی اعلام می کنند.


logo-samandehi