کوک هایی بر روی عکس

نمایش وزنی بر تاریخ و حافظه دیوار برلین

برلین عنوان مجموعه آثار هنرمند diane meyer است که 43 عکس را با عناصر گلدوزی شده به نمایش گذاشته است.

به گزارش گالری آنلاین، این مجموعه با عنوان "برلین" با استفاده از گلدوزی در بخش هایی از عکس، عناصر مختلفی را در تصاویر نشان می دهد. مجموعه شامل تصاویری از امتداد دیوار برلین است.
هنرمند با علاقه به تاریخ و حس عاطفی که نسبت به این دیوار داشته مجموعه برلین را خلق کرده است. قسمتهای مبهم از تصاویر با استفاده از دوختن متقاطع به طور مستقیم بر روی عکس انجام شده است، عناصر مسدود شده نمایانگر مقیاس و محل دقیق دیوار سابق هستند. گلدوزی ها ارائه ی نمایی مبهم از آنچه در پشت دیوار وجود دارد، است. شبیه به پیکسل شده است و زبان بصری تصویربرداری دیجیتال را با یک فرایند دست ساز آنالوگ تلفیق کرده است.
به اعتقاد هنرمند بخش های دوخته شده مربوط به آنپه میشود که دیگر وجود ندارد اما وزنی بر تاریخ و حافظه است.


logo-samandehi