خلق آثار هنری از پلاستیک های حباب دار و رشته های نخ توسط Emil Lukas

امیل لوکاس هنرمندی است که با در هم آمیختن انواع متریال های روزمره مجموعه آثاری منحصر به فرد خلق می کند.

به گزارش گالری آنلاین، آثار این هنرمند گویی از تلاشی ما فوق بشری در به انجام رساندن و خلق آن ها برخوردار هستند. نمایشگاه کنونی او در Sperone Westwater نیویورک، ترکیبی از4 مجموعه مختلف از آثار جدید وی را در 3 طبقه گردآوری کرده است. در اینجاست که هر مجموعه از آثار او از یکدیگر تفکیک شده اند.

نقاشی با رشته های نخ توسط لوکاس ( او تقریبا برای تمام کارهایش صرفنظر از وسایلی که در خلق آن ها استفاده می کنداز واژه "نقاشی" استفاده می کند)، همیشه مورد علاقه وی بوده است. درآثار او، تعداد زیادی از رشته های نخ نازک تمام سطح یک صفحه خالی را می پوشاند و سایه روشن ملایمی در میان فضایی سبک و ساده ایجاد می کند. ترتیب و چیدمان نخ های رنگی "بطور آگاهانه و حساب شده " انجام می گیرد - به عبارت دیگر امیل در هر مرحله از کار خود، حتی جزئی، به جای تکیه بر محاسبات ماشین یا سیستم ریاضی، با "بررسی دقیق و عمیق" در باره نحوه چیدمان نخ ها تصمیم می گیرد .

logo-samandehi