نگاهی به نمایش حروف در آثار تصویرگر ایتالیایی

تصویرگر ایتالیایی آندره دوچی در آثار خود حروف را در احاطه با نقوش ملهم از طبیعت نمایش میدهد.

به گزارش گالری آنلاین، حروف زبان انگلیسی دستمایه خلق آثار هنری تصویرسازی برای این هنرمند شده اند و حر یکاز حروف در احاطه فرم و نقوش طبیعت قرار گرفته اند.

سطوح یکدست رنگی، استفاده از ترکیب رنگ و فرم منسجم و ترکیب ابعاد متنوعی از سطوح در کنار یکدیگر از ویژگی های این مجموعه آثار است.

logo-samandehi