ترکیب شیشه با چاپ سه بعدی در طراحی چراغ معلق

افق، عنوان چراغی است که با ترکیب چاپ سه بعدی و ساخت شیشه ونیزی سعی در رویارویی فناوری معاصر با مهارت های انسان دارد.

به گزارش گالری آنلاین، معماران arturo tedeschi ، Michael pryor وPavlina vardoulakiهمکاری هم طرح خلاقانه ای را ارائه داده اند.

چراغ معلق که "افق" نامیده می شود، یک شکل چاپ سه بعدی با فرم آزاد را در یک پناهگاه شیشه ای دست ساز ساخته شده در مورانو را نشان میدهد.

این پروژه مبتنی بر این باور است که صنعت طراحی فقط براساس ارتقای مداوم و تکنولوژیکی محصولات تکامل نخواهد یافت، بلکه بیشتر از طریق بازنگری و ادغام مجدد ارزشهایی مانند منحصر به فرد بودن و دست ساز بودن است و حتی میتواند نواقصی در کار وجود داشته باشد.

در دنیای امروز، به نظر می رسد مردم نوعی معادله را تجربه می کنند که در آن کمال فنی منسوخ شده محصولات، نارضایتی و بی میلی را سرعت می بخشد.

طراحان این محصول بر این باورند که امروزه اشیا فقط ابزار و همراهی موقتی هستند که دیگر هیچ داستانی را تعریف نمی کنند و در ارتقا سخت افزاری رها می شوند. در نتیجه، بسیاری از شرکتها با هدف پاسخگویی به تقاضای پیچیده ای که در جامعه تکامل می یابد، مجدد به رویکرد تولید خود می اندیشند.

به دنبال این ایده، طراحان تصمیم گرفته اند تا یک طراحی ترکیبی، بین مدرنیته و سنت، جایی که فناوری معاصر با مهارت ماهرانه انسان روبرو می شود، تولید کنند.

ایده اصلی ایجاد دو سطح سینوسی است که به طور جداگانه ساخته شده اند و در کنار هم قرار گرفته اند.

تا آنجا که به پوسته لامپ بیرونی مربوط می شود، استاد شیشه، با تکیه بر قالبهای تراش خورده CNC، شیشه را با دست شکل می دهد.

بعد از رسیدن شیشه به شکل لازم، یک روز در کوره tempra می ماند، جایی که به آرامی خنک می شود تا از ترک خوردگی جلوگیری شود.

به محض سرد شدن شیشه ، آن را صیقل می دهند تا مواد اضافی از بین برود و در نهایت با نوک الماس سوراخ می شود.

این فرایند امکان تولید پیاپی را فراهم می کند و در عین حال باعث ایجاد تمایز مطلوب می شود.چراغ معلق افق در ساعات مختلف روز دوگانگی خود را به نمایش می گذارد.

در ساعات روشنایی روز، پوشش شیشه ای قهرمان اصلی است، بطوریکه زیبایی و گرانبها بودن شیشه ونیزی را به نمایش می گذارد و تا حدی پیچیدگی شکل داخلی را نشان می دهد.

و در شب که سیستم LED نور ساطع می کند، فیلتر می شود و توسط هسته داخلی سه بعدی چاپ شده باز می گردد و باعث ایجاد اثرات غیر قابل پیش بینی و جذابی بر روی دیوارها و سقف می شود.


منبع: designboom

تهیه: بهاره زالی

logo-samandehi