طراحی خلوتگاهی برای نویسنده

معمار اریک جی اسمیت استودیویی برای یک هنرمند نویسنده طراحی کرده است که در دل طبیعت واقع شده است.

به گزارش گالری آنلاین، این استودیو جایی است که صاحب آن می تواند به نوشتن و خواندن شعر و همچنین فرار از جنبه های زندگی مدرن بپردازد. همچنین می تواند برای مراقبه در میان بلوط های بلند، مشاهده حیات وحش و تأمل در اندیشه های فلسفی و هنری مورد استفاده قرار گیرد.

استودیوی 650 فوت مربعی از سنگ پوشیده شده است تا به یک دیوار سنگی تاریخی شبیه شود. برای نگه داشتن آن در دمای مناسب، سیستم گرمایش و سیستم خنک کننده وجود دارد.

logo-samandehi