شبکه های عمود بر هم و تنوع آن ها در 17 شهر از زاویه دید بالا

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد پلان شبکه متعامد که از رایج ترین روش های طراحی شهری به شمار می رود به دوران باستان باز می گردد.

به گزارش گالری آنلاین، خیابان ها با زاویه قائم یکدیگر را قطع می کنند و در نتیجه شبکه ای شطرنجی از خیابان ها، کوچه ها، بلوک ها، میادین و پارک ها در میان سایر فضا های شهری ایجاد می شود.

اکثر شهر ها در نتیجه برنامه ریزی شهری ازیک پلان شبکه ای برخوردار هستند که الگوی آن ها حاصل طراحی شهری از قبل سنجیده شده است. هندسه ی عمود عموماً در شهرهایی که دارای زمین های هموار هستند رایج تر است اما برای سازگار شدن با مکان های مختلف مانند زمین های مرتفع اصلاحات و تغییراتی در آن ایجاد می شود.

این سازگاری ممکن است در مورد سایر ویژگی های هر شهر نیز مانند تفکیک یا گروه بندی بلوک ها، کنج های 45 درجه، مسیرهای مورب و غیره اعمال شود.

عکس های زیر پلان شبکه ی عمودی 17 شهر در جهان و تنوع آن ها را با توجه به ویژگی های بومی هر یک به تصویر می کشد.

logo-samandehi