مجلسِ دهم از سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی

سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی


مجلسِ دهم

موضوع:

{نقاشانه با قصهء اسطوره ها}


با هنرمندِ طراح و نقاش

علی ندائی


گفتگویِ هلنا شین دشتگل با علی ندائی


▪️"این گفتگو، تقدیم به کسی که هر چه دارم از اوست: استاد محمد ابراهیم جعفری"

علی ندائی


ناظر، برنامه ریزی و کارشناسی:

هلنا شین دشتگل

رابط کارگروه پژوهش


با یاریِ اعضایِ کارگروه پژوهش،

یاسمن پورمختار (مسئول اجرایی)

نازنین خسرونیا


فیلم‌برداری و صداگذاری:

تیم فیلمبرداریِ نشریه_ ممکن

فرهاد توکلی

کوروش توکلی

محمدرضا اسکندرپور


تدوین فیلم:

"تیم گالری آنلاین"

محمدرضا اکبری


(این فیلم در بهمن ماهِ سال ۱۳۹۹ ضبط شده است.)

▪️فیلمِ مستندِ مجالسِ نقاشی خوانی با حمایتِ "رسانه هنرهای تجسمی گالری‌آنلاین"، تهیه و تدوین می شود.

بهمن ماه ۱۳۹۹_ اسفند ماه ۱۳۹۹


ویدیو بخش اول را از این قسمت ببینید.

ویدیو بخش دوم را از این قسمت ببینید.

logo-samandehi