تجسم بحران آب و هوا در نیم کره های معلق

چیدمان ویسنته اسپینولا Two Point Five Planets در جشنواره امسال معماری Vives در مونپلیه به عنوان تفسیری در مورد بحران آب و هوایی قریب الوقوع در کانون توجه قرار گرفت.

به گزارش گالری آنلاین، طرح پیشنهادی معمار مستقر در پرتغال، یک حیاط تاریخی فرانسوی را با اشاره به شکنندگی تعادل در سیاره و سیستم‌های ما مشخص کرد. این چیدمان که از مجموعه‌ای از نیم‌کره‌های انعکاس‌ یافته تشکیل شده است، تأثیرات بهره‌برداری بیش از حد ما از منابع سیاره‌مان را بررسی می‌کند.

این چیدمان مطابق با موضوع جشنواره امسال، مقدس، از توتم الهام می گیرد، شکلی که بسیاری از فرهنگ های اجدادی در تاریخ به آن احترام می گذارند. چیدمان ویسنته اسپینولا به صورت توتمی متشکل از پنج نیم کره است که به صورت عمودی و نامتقارن روی هم چیده شده اند. شکنندگی عمدی ساختار منعکس کننده تعادل ظریف سیستم های سیاره ما است، که در آن نیروهای مختلف به طور مداوم برای حفظ هماهنگی سطح حیاتی ما همکاری می کنند و به نوبه خود وجود ما را تضمین می کنند.

سازه Two Point Five Planets دارای یک سطح بازتابنده در بخش‌های نیمکره‌ها است که به بازی نور طبیعی واکنش نشان می‌دهد و یک عنصر پدیدارشناختی را وارد این سازه می‌کند. این یک بعد تعاملی به قطعه می‌افزاید زیرا به آب و هوای همیشه در حال تغییر پاسخ می‌دهد و در گفتگو با نور خورشید قرار میگیرد. این تصور، اگرچه هشدار دهنده است، اما نیاز فوری به پرداختن به چالش های اکولوژیکی سیاره ما را با تبدیل شدن به عاملی برای تغییر به سمت بازگرداندن تعادل سیستم حیاتی تقویت می کند.logo-samandehi