ویدئو ها

1399/5/4
ساختمانهای جنبشی چیست؟
در این ویدئو به روند نوظهور "ساختمانهای جنبشی" (که به عنوان "معماری جنبشی" نیز شناخته می شود) نگاه می کنیم و برخی از نمونه های بارز جهان را بررسی می کنیم.
1399/5/4
نگاهی به آثار جورجیا اوکیف در تیت مدرن
جورجیا اوکیف پانزده نوامبر سال هزارو هشتصد و هشتاد و هفت در مزرعه‌ای واقع در سان پرری ایالت ویسکانسین آمریکا زاده شد. او به تحصیل هنر در انستیتو هنر شیکاگو پرداخت و پس از آن در اتحادیه دانشجویان هنر در نیویورک تحصیل کرد. در اینجا بود که با عکاسی به نام آلفرد استیگلیتز آشنا شد و با او ازدواج کرد.
1399/4/30
ویدئوآرت "جعبه"
جعبه با ترکیب فضای واقعی و دیجیتال، طرح ریزی بر روی سطوح متحرک را مورد بررسی قرار می دهد. این فیلم کوتاه توسط Bot & Dolly خلق شده است. در این فیلم از فن آوری های مختلفاستفاده شده است. خالقان این اثر معتقدند این روش پتانسیل فوق العاده ای برای تحول بنیادی نمایش های تئاتری و تعریف ژانرهای جدید بیان دارد.
<< آخرین صفحه < صفحه بعدی صفحه قبلی > اولین صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 98
logo-samandehi